Paşii de urmat pentru înfiinţarea unei societăţi/ Glosarul înfiinţării unei întreprinderi

Cei şapte paşi de urmat pentru înfiinţarea PFA-ului dumneavoastră

1. Consilierea pentru înfiinţare, finanţare şi consilierea juridică

La Serviciul de Înfiinţare şi/sau departamentele de specialitate, respectiv departamentele de specialitate a Camerei de Comerţ (WKO) de care aparţineţi.

2. Declaraţia de înfiinţare, respectiv transferul de responsabilitate pentru o societate

Anumite plăţi, contribuţii şi taxe, care sunt percepute odată cu înfiinţarea sau (gratuit sau contra cost) transferul de responsabilitate, sunt anulate. Cerinţa este declararea înfiinţării, respectiv a transferului de responsabilitate, pe formularul special destinat pentru aceasta (NeuFö 2). Vă rugăm să vă procuraţi declaraţia de la Camera de Comerţ de care aparţineţi. Puncte de contact în Camera de Comerţ sunt Serviciul de Înfiinţare, departamentele de specialitate, respectiv uniunile profesionale, oficiile judeţene/ regionale.

3. Înregistrarea unei activităţi lucrative

Înregistrarea unei activităţi lucrative pe Internet: pentru o posibilă înregistrare a unei activităţi lucrative pe Internet luaţi legătura cu Serviciul de Înfiinţări al Camerei de Comerţ de care aparţineţi.

Pentru înregistrarea unei activităţi, aveţi nevoie de următoarele documente în anexă:

3.1 În cazul în care aduceţi personal diploma de calificare (de exemplu, diploma de maistru):

 • Paşaport
 • Certificatul de cazier judiciar din ţara de provienienţă pentru persoane care nu au locuit sau locuiesc de mai puţin de 5 ani în Austria
 • Dovada de calificare (de ex. certificat de masitru, respectiv de calificare, de şcolarizare sau de experienţă profesională) sau calificări stabilite individual (exceptând la activităţiile lucrative independente – în acest caz nu sunt necesare diplomă de calificare)
 • Dovada de stabilire, respectiv aprobarea de şedere cu scopul de efectuare de achiziţii pentru cetăţenii din afara UE

3.2 Nu aduceţi personal diploma de calificare, ci încredinţaţi această acţiune unui administrator împuternicit de dumneavoastră (care desfăşoară o activitate de cel puţin 20 de ore pe săptămână):

Pentru înregistrarea unei activităţi, aveţi nevoie de:

 • Paşaport
 • Certificatul de cazier judiciar din ţara de provienienţă pentru persoane, care nu au locuit sau locuiesc de mai puţin de 5 ani în Austria
 • Dovada de stabilire este necesară pentru cetăţenii care nu fac parte din EU

Pentru administratorul calificat:

 • Paşaport
 • Certificatul de cazier judiciar din ţara de provienienţă pentru persoane, care nu au locuit sau locuiesc de mai puţin de 5 ani în Austria
 • Dovedirea posesiei de asigurare socială (Gebietskrankenkasse – GKK) prin înregistrarea la oficiul de înregistrarea activităţilor lucrative cu funcţie de angajat
 • Dovada de calificare (de exemplu, certificat de mastru, respectiv de calificare etc.)
 • Declaraţia de calificare Administratorul prin activitatea sa în înterprindere (formular). Nici persoana care înregistrează activitatea lucrativă nici administratorul calificat nu pot fi excluşi din desfăşurarea activităţii lucrative (declaraţie în conformitate cu Regulamentul cu privire la activităţi lucrative § 13).

Prin înregistrarea activităţii lucrative sunteţi membru al Camerei de Comerţ (WKO) cu obligaţia de plată corespunzătoare. Informaţii detailate puteţi obţine la Camera de Comerţ (WKO) din landul federal în care vă aflaţi.

4. Casa de asigurare socială regională (GKK)

Dumneavoastră sunteţi nevoit să înregistraţi coloboratorii înainte de angajare (începerea activiţii) la casa de asigurare socială regională responsabilă.

În cazul în care aţi însărcinat un administrator calificat, trebuie să-l înregistraţi la Oficiul de înregistrare a activităţii lucrative de la Casa de Asigurare Socială locală (este posibilă intrarea în vigoare a înregistrării activităţii lucrative), deoarece trebuie predată confirmarea de la Casa de Asigurare Socială, prin raportul de muncă, autorităţii de înregistrare.

5. Asigurarea socială pentru activităţi lucrative

Înregistrarea la oficiul de asigurare sociala a activităţilor lucrative este obligatorie încă de pe parcursul primei luni. Puteţi să efectuaţi aceasta şi în cadrul înregistrării activităţii lucrative la Autoritatea administrativă districtuală. Autoritatea transmite înregistrarea mai departe către asigurările sociale.

6. Administraţia Financiară

Înregistraţi pe parcursul primei luni activitatea dumneavoastră lucrativă la Administraţia Financiară şi solicitaţi un cod fiscal. Înregistrarea la Administraţia Financiară poate fi efectuată şi la Autoritatea administrativă districtuală. Aceasta va direcţiona această înregistrare

la Administraţia Financiară.

7. Comune/ oraş

Vă rugăm să aveţi în vedere: În cazul în care activitatea nu se desfăşoară în locuinţe/ imobile de locuit (de exemplu, comerţ, meserii, activităţi hoteliere şi restaurante) aveţi nevoie pentru sediul unde se desfăşoară de un plan corespunzător de utilizare a suprafeţei pe baza planului cadastral (plan de utilizare) şi o autorizaţie de construcţie (autorizaţie de utilizare).

În cazul în care aveţi angajaţi, trebuie să anunţaţi autoritatea comunală, respectiv urbană (Impozit comunal).

Cei 9 paşi pentru înfinţarea unei societăţi deschise (OG), respectiv societăţi în comandită (KG)

1. Consilierea pentru înfiinţare, finanţare şi juridică

La serviciul înfiinţării şi/ sau departamentele de specialitate, respectiv departamentele de specialitate a Camerei de Comerţ (WKO) de care aparţineţi

2. Declaraţia de înfiinţare, respectiv transferarea de responsabilitatea pentru o societate

Anumite plăţi, contribuţii şi taxe care sunt percepute odată cu înfiinţarea sau (gratuit sau contra cost) transferarea de responsabilitate sunt anulate. Cerinţa este declararea înfiinţării, respectiv transferului de responsabilitate pe formularul special destinat pentru aceasta (NeuFö 2). Vă rugăm să vă confirmaţi declaraţia de la Camera dumneavoastră de Comerţ. Puncte de contact în Camera de Comerţ sunt Serviciul de Înfinţare, departamentele de specialitate, respectiv uniunile profesionale, oficiile judeţene/ regionale

3. Contractul de societate

OG/ KG sunt constituite prin intermediul unui contract de societate (cel puţin între două persoane) şi este valabil pentru formalităţile nu foarte speciale şi poate fi închis verbal sau în scris. Din motive juridice va recomandăm însă un contract în scris.

4. Înregistrările la registrul comerţului / Cerere de înregistrare

OG / KG sunt constituite odată cu înregistrarea lor la Registrul Comerţului. Asociaţii pot întocmi personal cererea de înregistrare la Registrul Comerţului.

Semnăturile din cadrul cererii şi planurile trebuie legalizate totuşi de un notar sau în instanţă (Judecătoria de circumscripţie).

Pentru înregistrarea la Registrul Comerţului sunt necesare următoarele documente în anexă:

 • Planul legalizat de notar sau de Judecătoria de circumspecţie a tuturor organelor cu drept de reprezentare (asociaţi care garantează personal)

Chiar şi în cazul în care există un contract de societate sunt necesare următoarele indicaţii în cererea de înregistrare la Registrul Comerţului:

 • Firma (comanditari) nu are voie să fie trecută în denumirea firmei, denumirea juridică OG, respectiv KG este obligatoriu să apară.
 • Suma de garanţie a fiecărui comanditar în parte
 • Sediul societăţii şi adresa unde societatea îşi desfăşoară activitatea
 • Denumirea domeniului de activitate
 • Numele, data naşterii şi adresele asociaţilor
 • În cazul în care nu toţi asociaţii cu obligaţie de garantare au dreptul la subscripţie, se va înregistra la Registrul Comerţului
 • Regulamentul de reprezentare
 • Data de expirare a contractului de societate
 • Pentru cetăţenii din state terţe (care nu fac parte din SEE) este suplimentar nevoie de o aprobare de şedere şi din partea asociaţilor care garantează personal, o permisiune pentru activitatea profesională directă, respectiv un certificat de eliberare (Beschäftigungsbewilligung / Befreiungsschein)

5. Înregistrarea unei activităţi lucrative

Înregistrarea unei activităţi lucrative pe Internet: pentru o posibilă înregistrare a unei activităţi lucrative pe Internet luaţi legătura cu Serviciul de Înfiinţări al Camerei de Comerţ de care aparţineţi.

Pentru înregistrarea activităţii lucractive în anuarul firmelor sunt necesare următoarele documente anexate:

 • Paşaportul tuturor persoanelor cu o influenţă notabilă (pentru persoane care garantează personal sau comanditari cu drepturi speciale de administraţie a firmei şi altele similare)
 • Extras din registrul comerţului
 • Certificatul de cazier judiciar din ţara de provenienţă al administratorului calificat şi a tuturor asociaţilor care garantează personal, în cazul în care aceştia nu locuiesc sau locuiesc de mai puţin de 5 ani in Austria.
 • Declaraţia cu privire la lipsa motivelor de excludere a activităţii lucrative datorate de stocul de insolvabilitate (§ 13 GewO), adică de la toate persoanele cu o influenţă notabilă (pentru asociaţi care garantează personal sau comanditari cu drepturi speciale de administraţie a firmei şi altele similare)

Administratorului calificat îi sunt necesare:

 • Paşaport
 • Confirmarea din partea asigurării sociale (GKK) de înregistrare ca şi angajat pentru cel puţin 20 de ore pe săptămână (nu este necesar în cazul în care administratorul calificat este şi un asociat care garantează personal)
 • Dovada de calificare (de exemplu, certificat de maistru, respectiv de calificare, de şcolarizare sau de experienţă profesională) sau calificări dobândite individual (exceptând activităţiile lucrative independente)
 • Declaraţia administratorului calificat cu privire la activitatea sa în întreprindere (formular). Administratorul calificat, dar şi toţi asociaţii care garantează personal nu pot fi excluşi din desfăşurarea activităţii lucrative (declaraţie în conformitate cu § 13 Reglumantul cu privire la activităţi lucrative).

Prin înregistrarea activităţii lucrative sunteţi membru al Camerei de Comerţ (WKO) cu obligaţia de plată corespunzătoare. Informaţii detailate puteţi obţine la Camera de Comerţ (WKO) din landul federal în care vă aflaţi.

6. Casa de asigurare socială regională (GKK)

Dumneavoastră sunteţi nevoit să înregistraţi colaboratorii înainte de angajare (începerea activităţii) la Casa de Asigurare Socială regională responsabilă.

În cazul în care aţi însărcinat un administrator calificat, trebuie să-l înregistraţi pe acesta la oficiul de înregistrare a activităţii lucrative de la Casa de Asigurare Socială locală (este posibilă intrarea în vigoare a înregistrării activităţii lucrative), deoarece trebuie predată confirmarea de la Casa de Asigurare Socială, prin raportul de muncă, autorităţii de înregistrare.

7. Asigurarea socială pentru activităţi lucrative

Toţi asociaţii OG, precum şi asociaţii cu răspundere nelimitată din KG (comanditaţi) sunt asiguraţi obligatoriu la asigurarea socială a activităţilor lucrative (GSGV). Asiguraţii trebuie să se înregistreze în decurs de o lună la Oficiul de Securitate Socială (Sozialversicherungsanstalt) pentru activitatea lucrativă. Înregistrarea la asigurarea socială poate fi depusă şi împreună cu înregistrarea activităţii lucrative la Administraţia Financiară, pe cale automatizată. Autoritatea transmite înregistrarea mai departe către asigurările sociale.

8. Administraţia Financiară

Înregistraţi pe parcursul primei luni activitatea dumneavoastră lucrativă la Administraţia Financiară şi solicitaţi un cod fiscal pentru asociaţi şi societate. Înregistrarea la Administraţia Financiară poate fi efectuată şi la Autoritatea Administrativă Districtuală. Aceasta va direcţiona această înregistrare la Administraţia Financiară.

9. Comune/ oraş

Vă rugăm să aveţi în vedere: În cazul în care activitatea nu se desfăşoară în locuinţe/ imobile de locuit (de exemplu, comerţ, meserii, activităţi hoteliere şi restaurante) aveţi nevoie pentru sediul unde se desfăşoară activitatea de un plan corespunzător de utilizare a suprafeţei pe baza planului cadastral (plan de utilizare) şi o autorizaţie de construcţie (autorizaţie de utilizare).

În cazul în care aveţi angajaţi, trebuie să anunţaţi autoritatea comunală, respectiv urbană (Impozit comunal).


Cei unsprezece paşi pentru înfinţarea unei societăţi cu răspundere limitată (GmbH)

1. Consilierea pentru înfiinţare, finanţare şi juridică

la serviciul de înfiinţare şi/ sau departamentele de specialitate, respectiv departamentele de specialitate a Camerei de Comerţ (WKO) de care aparţineţi.

2. Declaraţia de înfiinţare, respectiv transferarea de responsabilitatea pentru o societate

Anumite plăţi, contribuţii şi taxe care sunt percepute odată cu înfiinţarea sau (gratuit sau contra cost) transferarea de responsabilitate sunt anulate. Cerinţa este declararea înfiinţării, respectiv transferului de responsabilitate pe formularul special destinat pentru aceasta (NeuFö 2). Vă rugăm să vă confirmaţi declaraţia de la camera dumneavoastră de comerţ. Puncte de contact în Camera de Comerţ sunt Serviciul de Înfinţare, departamentele de specialitate, respectiv uniunile profesionale, oficiile judeţene/ regionale

3. Contractul de societate/declaraţia de constituire

Fondatorii – poate fi şi unul singur – au întocmit un contract de societate/fondatorul declară constituirea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată în cazul înfiinţării unei unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (GmbH) cu unic administrator sub forma unui act notarial.

4. Hotărârea asociaţilor

Comenzile administratorului (-ilor) şi permisiunea de reprezentare (individuală, colectivă, eventual şi cu împuterniciţi [adoptaţi prin rezoluţie formală], în cazul în care aceasta nu este deja prevăzută în contractul de societate al societăţii. Aici puteţi limita revocarea comenzii de administrator la motive importante, prin adunarea generală în contractul de societate. Acest

protocol al adunării generale poate fi legalizat sau întocmit privat.

Administratorii (cel puţin unu) nu trebuie să facă parte din asociaţii societăţii cu răspundere limitată (GmbH).

5. Confirmarea băncii

Capitalul social minim este 35.000 de euro, respectiv 10.000 de euro, în cazul regimului privilegiat de înfiinţare, din care trebuie să se plătească minimum jumătate, în numerar.

6. Înregistrările la Registrul Comerţului / Cerere de înregistrare

Aveţi nevoie de următoarele documente în anexă pentru legalizarea înregistrării la Registrul Comerţului (şi cererea trebuie legalizată):

 • Contractul de societate în exemplar notarial
 • Hotărârea asociaţilor legalizată prin comanda administratorului (legalizare prin notar sau Judecătoria de circumscripţie)
 • Confirmarea băncii
 • Planul administratorului (legalizat de notar sau Judecătoria de circumscripţie)
 • Declaraţia de confirmare a Administraţiei Financiare pentru taxe şi impozite pe transport (achitarea impozitului pe societate)

7. Înregistrarea unei activităţi lucrative

Înregistrarea unei activităţi lucrative pe Internet: pentru o posibilă înregistrare a unei activităţi lucrative pe Internet luaţi legătura cu Serviciul de Înfiinţări al Camerei de Comerţ de care aparţineţi.

Pentru înregistrarea activităţii lucractive în anuarul firmelor sunt necesare următoarele documente anexate:

 • Paşaportul tuturor persoanelor cu o influenţă notabilă (administratorul, asociaţii cu drept de participare majoritar, asociaţii cu drept de participare minoritar, dar cu drepturi de determinare comună speciale sau cu drepturi speciale de administraţie şi similar)
 • Extras din registrul comerţului
 • Certificatul de cazier judiciar din ţara de provenienţă al administratorului calificat şi a tuturor asociaţilor cu influenţă notabilă asupra conducerii firmei, în cazul în care aceştia nu locuiesc sau locuiesc de mai puţin de 5 ani in Austria.
 • Declaraţia cu privire la lipsa motivelor de excludere a activităţii lucrative a tuturor persoanelor cu o influenţă notabilă (administratorul, asociaţii cu drept de participare majoritar, asociaţii cu drept de participare minoritar, dar cu drepturi de determinare comună speciale sau cu drepturi speciale de administraţie şi similar)

Pentru administratorul calificat sunt necesare:

 • Paşaportul
 • Confirmarea din partea asigurării sociale (GKK) de înregistrare ca şi angajat pentru cel puţin 20 de ore pe săptămână (nu este necesar în cazul în care administratorul calificat este şi administrator contabil)
 • Dovada de calificare (de exemplu, certificat de maistru, respectiv de calificare, de şcolarizare sau de experienţă profesională) sau calificări dobândite individual (exceptând activităţiile lucrative independente)
 • Declaraţia administratorului calificat cu privire la activitatea sa în întreprindere (formular). Administratorul calificat, toţi administratorii contabili la fel ca şi asociaţii majoritari nu pot fi excluşi din desfăşurarea activităţii lucrative (declaraţie în conformitate cu § 13 Regulamentul cu privire la activităţi lucrative).

Prin înregistrarea activităţii lucrative sunteţi membru al Camerei de Comerţ (WKO) cu obligaţia de plată corespunzătoare. Informaţii detailate puteţi obţine la Camera de Comerţ (WKO) din landul federal în care vă aflaţi.

8. Casa de asigurare socială regională (GKK)

Dumneavoastră sunteţi nevoit să înregistraţi coloboratorii înainte de angajare (începerea activiţii) la Casa de Asigurare Socială regională responsabilă. În cazul în care aţi însărcinat un administrator calificat, trebuie să-l înregistraţi la Oficiul de înregistrare a activităţii lucrative de la Casa de Asigurare Socială locală (este posibilă intrarea în vigoare a înregistrării activităţii lucrative), deoarece trebuie predată confirmarea de la Casa de Asigurare Socială, prin raportul de muncă, autorităţii de înregistrare a activităţii lucrative.

9. Asigurarea socială pentru activităţi lucrative

Pe parcursul primei luni trebuie să înregistraţi asociaţii cu funcţie de conducere în firmă la Oficiul de Securitate Socială (Sozialversicherungsanstalt) pentru activitatea lucrativă, în cazul în care aceasta nu a fost deja efectuată la ASVG (asigurarea ASVG este considerabil mai scumpă decât asigurarea GSVG). Înregistrarea la asigurarea socială poate fi depusă şi împreună cu înregistrarea activităţii lucrative la Administraţia Financiară pe cale automatizată. Autoritatea transmite înregistrarea mai departe către asigurările sociale.

10. Administraţia Financiară

Înregistraţi pe parcursul primei luni activitatea dumneavoastră lucrativă la Administraţia Financiară şi solicitaţi un cod fiscal pentru asociaţi şi societate. Înregistrarea la Administraţia Financiară poate fi efectuată şi la Autoritatea administrativă districtuală. Aceasta va direcţiona această înregistrare la Administraţia Financiară.

11. Comune/ oraş

Vă rugăm să aveţi în vedere: În cazul în care activitatea nu se desfăşoară în locuinţe/ imobile de locuit (de exemplu, comerţ, meserii, activităţi hoteliere şi restaurante) aveţi nevoie pentru sediul unde se desfăşoară activitatea de un plan corespunzător de utilizare a suprafeţei pe baza planului cadastral (plan de utilizare)şi o autorizaţie de construcţie (autorizaţie de utilizare).

În cazul în care aveţi angajaţi, trebuie să anunţaţi autoritatea comunală, respectiv urbană (impozit comunal).


GLOSARUL ÎNFIINŢĂRII ÎNTREPRINDERII

Administraţia Financiară (Finanzamt) : Administraţia este orice autoritate unde trebuie declaraţi toţi indicii de impozitare de importanţă (de exemplu, taxa pe valoarea adăugată, impozit pe venit, impozit pe societate (în cazul GmbH), costuri auxiliare pe salariu pentru fiecare angajat)
Administratorul de drept al firmei (handelsrechtlicher Geschäftsführer): Administratorii de drept ai firmelor sunt organele responsabile cu administrarea afacerii şi cu reprezentarea GmbH. Ei conduc activităţile societăţii în cadrul intreprinderii şi o reprezintă în relaţiile cu alte entităţi. In cadrul societăţilor cu capital pot fi numiţi administratori şi persoane, care nu sunt asociaţi (colaboratori). Pot deveni adminstratori şi asociaţi ai firmei. Numai persoane fizice pot fi numite administratori ai firmei. O anumită calificare a administratorului nu constituie o condiţie obligatorie.
Angajaţii cu jumătate de normă/ ocupare: Sunt cei care exercită o ocupaţie care corespunde legislaţiei muncii (de exemplu, cu salariu minim pe economie, plăţi speciale, plăţi în continuare în timpul concediului medical etc.), însă din cauza remuneraţiei primite pe lună, nu poate fi depăşită limita minimă de plată a ajutorului social de 345,31 € brut pe lună (2014).
Aprobarea de operare a unei instalaţii de lucru: O aprobare de operare a unei instalaţii de lucru este necesară pentru mai multe activităţi lucrative (ateliere, restaurante, hoteluri, depozite, magazine). Autoritatea responsabilă este autoritatea de înregistrarea a activităţii lucrative (Circumscripţia sau Administraţia Municipală (Magistrat)).
Asigurarea socială: În calitate de prestator a unei activităţi lucrative sunteţi asigurat obligatoriu în cadrul Sistemului de Asigurări sociale pentru activitatea lucrativă. (asigurări de sănătate, de pensie şi contra accidentelor, asigurare socială pentru persoane cu profesii independente) valoarea contribuţiilor şi calculul vezi „Baza de contribuţie minimă pentru asigurări sociale“.
Autoritatea de înregistrare a activităţii lucrative (Gewerbebehörde): Autoritatea de înregistrare a activităţii lucrative este autoritatea responsabilă cu rezolvarea intereselor cu privire la legislaţia privind exercitarea meseriilor (Gewerberecht), înregistrarea activităţii lucrative, aprobarea de operare a unei instalaţii de lucru etc. Autorităţile de înregistrare a activităţii lucrative sunt circumscripţii (Bezirkshauptmannschaften – în regiunile unui land federal) sau administraţii municipale (administraţii municipale – în oraşe)
Baza de contribuţie minimă pentru asigurări sociale: Contribuţiile la asigurarea socială depind de rezultatele obţinute de societate. În cazul societăţior nou înfiinţate, al persoanelor care nu au mai lucrat pe cont propriu, respectiv, care nu au mai fost asigurate obligatoriu în cadrul Asigurărilor Sociale ale angajaţilor (cu contribuţii pentru asigurarea medicală şi pentru cea de pensie) baza de contribuţie minimă este de 537,78 € lunar (2014). Din aceasta se calculează 18,5% contribuţie la pensie, 7,65 % asigurare medicală precum şi 1,53%, asigurare socială pentru persoane cu profesii independente. În plus se plăteşte şi o asigurare în caz de accident, în valoare de 104,04 euro/an. Rezultă o plată anuală a contribuţiilor de 1890,36 euro. În cazul în care câştigurile obţinute depăşesc baza de contribuţie minimă pentru asigurări sociale, se recalculează contribuţiile.
Certificatul de cazier judiciar: În cazul înfiinţării unei întreprinderi, certificatul de cazier judiciar trebuie să fie prezentat Autorităţii locale de înregistrare a activităţii lucrative. Nu are voie să fie mai vechi 3 luni şi trebuie să fie tradus de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei.
Certificatul de înregistrare: Cetățenii care fac parte din EWR (Europäischer Wirtschaftsraum-Spaţiul Economic European) și cetățenii elvețieni care au dreptul legal de şedere în Uniune pentru mai mult de trei luni, au dreptul de a solicita un „certificat de înregistrare” ca dovadă a dreptului de şedere (cererea corespunzătoare trebuie să fie depusă în termen de patru luni de la data intrării în Austria). Autoritatea emitentă este Poliţia de control al străinilor, respectiv Autoritatea guvernului federal respectiv (responsabilitatea este condiţionată de domiciliu).
Colaboratori: O întreprindere poate să angajeze colaboratori. Înregistrarea acestui colaborator la Casa de Asigurare Socială regională trebuie să aibă loc în ziua angajării. Angajatul trebuie înregistrat de asemenea şi la Administraţia Financiară. În multe firme, raportul de muncă şi plata salariului sunt reglementate prin intermediul unui contract colectiv de muncă.
Consultant financiar/contabil: Consultanţii financiari şi contabilii independenţi ajută la înregistrarea şi desfăşurarea tuturor aspectelor legate de impozitare, cum ar fi de exemplu: declararea impozitului pe venit, estimarea impozitului pe cifra de afaceri, declararea impozitului pe cifra de afaceri, contabilitate etc.
Contabilitatea/contul de încasări – cheltuieli Un întreprinzător este obligat să păstreze documentele justificative şi să ţină evidenţe. În cazul unei cifre de afaceri de până la 700 000 €, este nevoie de regulă de un cont de încasari – cheltuieli (posibilitate de globalizare a cheltuielilor de funcţionare). Sunt introduse încasări, cheltuieli, înregistrări în registrul inventar, jurnal de investiţii (de exemplu, conţine calculatoare, sisteme pentru desfăşurarea activiităţii economice) şi jurnalul cu foi de parcurs.
Diploma de calificare/diplome individuale:Pentru desfăşurarea anumitor activităţii independente (de exemplu, tâmplar, activităţi hoteliere şi restaurante, brutar, electrotehnician etc.) este necesară o diplomă de calificare. Cerinţele sunt stabilite de o ordonanţă. În cazul în care cerinţele nu sunt complet îndeplinite (de exemplu, pregătirea profesională efectuată în străinătate) se poate solicita o diplomă individuală de la Autoritatea de înregistrare a activităţii lucrative.
Domiciliul: Pentru înregistrarea unei activităţi lucrative ca şi întreprindere individuală este nevoie de un domiciliu pe teritoriu Austriei. Nu trebuie să fie un domiciliu principal (este suficient un domiciliu secundar).
Factura: Caracteristicile unei facturi sunt: numele şi adresa înterprinderii prestatoare şi cea a destinatarului. Cantitatea şi denumirea activităţii prestate, perioada de timp pentru livrare şi prestarea serviciului, plata şi TVA-ul şi procentul TVA-ului, data emiterii facturii, numărul curent al facturii, codul unic de înregistrare. În cazul facturilor a căror valoare (net + TVA) depăşeşte 10.000,– €, se va înscrie şi codul unic de înregistrare al beneficiarului serviciului.
Forme juridice: PFA (Einzelunternehmen), societate deschisă (OG), societate în comandită (KG), S.R.L. (GmbH) etc.
Formularul de declaraţie: Birourile de înregistrare emit un formular de declaraţie pentru a se face dovada de reşedinţă.
Impozit pe societate: Impozitul pe societate este impozitul pe venit al societăţilor de capital. Acesta reprezintă în mod unitar 25% din câştigul net.
Impozite: de ex. impozitul pe venit, impozit pe cifra de afaceri, impozitul pe societate, impozitul pe salariu etc.
Impozitul pe venit: Impozitul pe venit se plăteşte pentru venitul obţinut, evaluat cu ajutorul înregistrărilor necesare (de exemplu, contul de încasări – cheltuieli). Cota de impozit se încadrează între 0% şi 50%.
Judecătoria de land/Tribunalul comercial/Tribunalul Registrului Comerţului: Autoritatea care este responsabilă cu înregistrarea în Registrului Comerţului
Libertatea de stabilire şi de exercitarea funcţiei: Libertatea de stabilire face posibilă înfiinţarea întreprinderii sau a societăţii şi a desfăşurarea unei activităţi lucrative în orice stat membru EWR (Europäischer Wirtschaftsraum-Spaţiul Economic European)/UE Pe motivul libertăţii de exercitare a activităţii funcţiei, se poate exercita funcţia care a fost ocupată în ţara de provenienţă, şi în Austria. Însă este necesară prezentarea diplomei de calificare valabilă în Austria/conform directivelor UE.
Numele firmei: Denumirea firmei coincide mereu cu numele întreprinderii trecut în Registrul Comerţului. Aceasta nu are voie să inducă în eroare. Această denumire trebuie să fie prezentă pe toate documentele oficiale (scrisori, formulare de facturare şi de comandă etc.).
Paşaportul: Dovada de identitate în momentul înfiinţării intreprinderii (înregistrarea activităţii lucrative).
PFA (Einzelunternehmen): Un posesor de PFA garantează cu proprietăţile private pentru datoriile întreprinderii. Câştigul este din acest motiv disponibil şi posesorului de PFA.
Promovări/NeuFöG (Neugründungsförderung) – promovări de înfiinţarePentru fondatorii societăţii sunt excluse anumite plăţi şi taxe în anumite condiţii, conform Legii de promovare a înfiinţării de societăţi noi. Pentru întrebări cu referire la diverse tipuri de promovare, cum ar fi de exemplu promovări pentru investiţii, promovări pentru pregătire şi perfecţionare etc. vă rugăm să apelaţi la Camera de Comerţ (WKO) responsabilă (landul unde se înfiinţează societatea).
Raportul de muncă: Raportul de muncă poate fi efectuat fie ca muncitor (de exemplu, activităţi manuale), fie ca şi angajat (de exemplu, activităţi de comerciant – muncă prestată la birou). Un angajat este constrâns la un număr de ore lucrate, la un loc de muncă prestabilit şi la respectarea unor instrucţiuni. În cazul angăjării de forţe de muncă se va avea în vedere regulamentul legal şi contractul colectiv de muncă.
Registrul Comerţului (Firmenbuch) : Registrul Comerţului este o autoritate unde trebuie să se înregistreze orice societate (societăţi în nume colectiv OG şi KG, şi societaţi pe capital de exemplu, GmbH). Pot fi înregistrate în Registrul Comerţului şi PFA-urile.
Reglementare privind societăţile mici: Dacă cifra de afaceri anuală este sub 30.000 €, exclusiv TVA, respectiva societate este scutită în anumite condiţii de plata TVA-ului. In acest caz, societatea nu are la rândul său voie să deducă TVA-ul (TVA-ul inclus în cheltuieli).
Sediul: Orice autorizaţie de funcţionare trebuie să aibă înscris un sediu de desfăşurare a activităţii. În cazul activităţilor lucrative care nu constă doar în activităţi de birou, vezi la punctul „Aprobarea de operare a instalaţiilor de lucru“.
Societate comercială cu răspundere limitată (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH): GmbH este o societate de capital. Capitalul social minim însumează 10.000 €, vărsământul minim în numerar 5.000 €. Contractul GmbH trebuie să fie încheiat la un notar. Societatea este înfiinţată odată cu înregistrarea sa în registrul comerţului. În cazul în care societatea doreşte să desfăşoare o activitate lucrativă, are nevoie de o autorizaţie de funcţionare care este menţionată la GmbH. Este obligatorie existenţa unui administrator calificat.
Societate deschisă (Offene Gesellschaft – OG): OG este o societate comercială cu cel puţin 2 asociaţi cu răspundere personală. Contractul de asociere nu trebuie să aibă o formă anume. Nu este necesar un notar. Aceasta trebuie să fie înregistrată la Registrul Comerţului.
Societate în comandită (Kommanditgesellschaft – KG): Societatea în comandită (KG) este alcătuită din cel puţin 2 asociaţi. Un asociat cu răspundere personală (comanditat) şi unul care garantează cu o sumă investită limitată (comanditar).  Contractul de asociere nu trebuie să aibă o formă anume. Nu este necesar un notar.  Societatea trebuie să fie înregistrată la Registrul Comerţului.
Taxa pe valoare adăugată: Taxa pe valoarea adăugată sau TVA-ul se percepe de regulă pentru toate livrările şi serviciile prestate de întreprindere în interiorul ţării. În cele mai multe cazuri, taxa pe valoare adăugată este 20% din venitul net. Suplimentar mai există şi o taxă pe valoare adăugată redusă (10%), de exemplu, pentru alimente şi cărţi.
Tipurile de activitate lucrativă:
Administrator calificat (gewerberechtlicher Geschäftsführer): 
Administratorul calificat garantează faţă de întreprinzător pentru o desfăşurare a activităţii impecabilă din punctul de vedere al specialităţii. Faţă de autoritatea de înregistrare acesta este responsabil cu repectarea normelor, la fel ca şi printre altele de programul de funcţionare şi evidenţa preţurilor. Amenda administrativă este suportată de el însuşi (în cazul unei contravenţii).
Activităţi lucrative independente (freie Gewerbe):

Pentru desfăşurarea unei activităţii lucrative independente nu este necesară nici o dovadă de calificare (pregătire, verificare).

Cerinţele generale (18 ani împliniţi, cetăţean EWR (Europäischer Wirtschaftsraum-Spaţiul Economic European)/UE, integritate, titlu de şedere corespunzător pentru cetăţenii din statele terţe) trebuie să fie îndeplinite. Activitatea poate fi desfăşurată din momentul în care a intrat în vigoare înregistrarea activităţii lucrative.

Titlul de şedere/ Aprobarea de stabilire (Aufenthaltstitel /Niederlassungsbewilligung): Titlul de şedere/ aprobarea de stabilire conferă deţinătorului dreptul de şedere temporară şi de exercitare a unei activităţi salariale sau independente pentru care există o aprobare corespunzătoare, conform Legii austriece care reglementează angajarea cetăţenilor străini (Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG))
Traducerea documentelor străine: Pentru prezentarea documentelor (de exemplu, diplome de calificare şi de practică dobândite în străinătatee, caziere judiciare etc.) sunt necesare traduceri efectuate de persoane autorizate de Ministerul Justiţiei.

 

sursa 

Graz

Viaţa în diaspora
Author: Viaţa în diaspora

user

Leave a Comment